Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

recenzja w przewodzie doktorskim Alicji Bielak
[a review of Alicja Bielak's doctoral thesis]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Alicja Bielak
Tytuł publikacji: Plęsy Anjołów Marcina Hińczy – edycja krytyczna
Nazwa jednostki: Wydział Artes Liberales