Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

przewodniczenie komisji habilitacyjnej dr Anny Kochan
[presiding a habilitation panel]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Kochan
Tytuł publikacji: Muzy i Temida. Kultura prawna w piśmiennictwie staropolskim. Edycje krytyczne tekstów i studia