Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

promotor pracy magisterskiej
[a supervisor of a M. A. thesis]

Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju

Autor (twórca): Anna Albingier
Tytuł publikacji: „Et in Arcadia eo. Motyw śmierci w „Sielankach nowych ruskich” Józefa Bartłomieja Zimorowica