Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Convivium 1: zebranie naukowe
[Convivium 1]

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Literatury Staropolskiej KUL