Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Convivium 3: zebranie naukowe
[Convivium 3]

Organizacja konferencji

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Literatury Staropolskiej KUL