Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

redaktor naczelny
[editor-in- chief]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne. Zeszyt: Literatura polska (ISSN: 0035-7707)