Maria Opiela

2022


20212020
Nagroda krajowa2019Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Recenzja w przewodzie doktorskim
Udział w konferencji krajowej


2017
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Rozdział w książce popularnonaukowej


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Recenzja w przewodzie doktorskim

Organizacja konferencji


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji
Nagroda krajowa
2016

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim2015

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada naukowa
  [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki
Recenzja w przewodzie doktorskim
Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2013Prezentacja na konferencji krajowej
Wygłoszenie referatu na konferencjiOdznaczenie krajowe resortowe
2012

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieOrganizacja konferencji międzynarodowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


2011

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowejStypendium finansowane ze środków Kościoła


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2009Artykuł w czasopiśmie


Artykuł w wydawnictwie zbiorowymCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książki
20082007


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2004


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2001


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2000


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany1999

 • Postawa dziecięctwa Bożego jako rys duchowości bł. Edmunda Bojanowskiego
  [w:] Pod Opieką Niepokalanej

 • Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  1998


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  1996

 • Aktualność idei ochrony wartości podstawowych i ogólnoludzkich w poglądach Edmunda Bojanowskiego
  [w:] Pod Opieką Niepokalanej