Maria Opiela

Recenzent rozprawy doktorskiej
[Reviewer of the doctoral dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Dagmara Jabłońska
Tytuł publikacji: Więź dziecka przedszkolnego z rodzicami i jego prenatalnym rodzeństwem
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II