Maria Opiela

Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field of research

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: International Studies in Catholic Education (ISSN: 1942-2539)
Rok wydania: 2020
Tom: 12
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 172-190
Streszczenie: Artykuł prezentuje przykłady wczesnej edukacji, jako formy realizacji założeń pedagogiki katolickiej w Afryce i Ameryce Południowej. W tym celu przeprowadzono wywiady z 20 Siostrami Służebniczkami, które organizowały i prowadzą nadal dzieło katolickiej edukacji najmłodszych w ramach swej misji. Najpierw omówiono podstawy i funkcje pedagogiki katolickiej, a następnie w wyróżnionych aspektach teoretycznych ukazano na podstawie analizowanych przypadków wczesnej edukacji aktualność jej specyfiki, uniwersalizm i skuteczność w praktyce. Analiza wywiadów ukazuje postrzeganie przez Siostry istoty wczesnej edukacji w koncepcji katolickiej myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego i jej realizację współcześnie w odmiennych warunkach społeczno-kulturowych, religijnych. Artykuł kończy się wnioskiem o potrzebie podjęcia badań w tym zaniedbanym polu, co pozwoli wrócić do istoty wczesnej edukacji dla pogłębienia teorii i innowacji praktyki pedagogicznej.
Słowa kluczowe: dziecko, wychowanie integralne, wczesna edukacja, pedagogika katolicka, Siostry Służebniczki
Dostęp WWW: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19422539.2020.1810994
DOI: 10.1080/19422539.2020.1810994Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field of research",
journal = "International Studies in Catholic Education",
year = "2020",
number = "2",
pages = "172-190"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2020). Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field of research. International Studies in Catholic Education, 2, 172-190.