Maria Opiela

Edukacja dla podtrzymania tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w pismach Edmunda Bojanowskiego
[Education for sustain the traditions and protection of the cultural heritage in the writings of Edmund Bojanowski]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Pamięć w pedagogice
Miejsce: Toruń
Nazwa jednostki: Katedra Historii Myśli Pedagogicznej, Katedra Teorii Wychowania WNP UMK