Maria Opiela

Recenzent rozprawy doktorskiej
[The reviewer dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Agnieszka Gandzel
Tytuł publikacji: Przedszkolna edukacja muzyczna dzieci w świetle teorii integralnego wychowania
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL