Maria Opiela

Pedagog i wychowawca
[Educationalist and educator]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Boży Człowiek w służbie ludziom. Bł. Honorat Koźmiński
Redaktorzy: Andrzej Derdziuk, Grzegorz Filipiuk
Strony od-do: 155-170