Maria Opiela

Recenzent rozprawy doktorskiej
[The reviewer dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Stanisława Sekuła
Tytuł publikacji: Wychowanie do przyjaźni w dobie współczesnych przemian kulturowych
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL