Maria Opiela

Rada naukowa
[The Scientific Council]

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna (ISSN: 2082-2944)