Maria Opiela

Recenzent rozprawy doktorskiej
[Reviewer's dissertation]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): mgr Olga Krasuska
Tytuł publikacji: Sytuacja szkolna dzieci z Kaukazu w szkołach powiatu bialskiego
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II