Maria Opiela

Czas rodzinny – dar i zadanie
[Family time - gift and task]

Organizacja konferencji

Miejsce: Dębica
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie "Dobroć", Starostwo Powiatowe w Dębicy, Miasto Dębica, Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy