Maria Opiela

Wychowanie religijne w szkole
[Religious education in school]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Współczesne możliwości integralnego wychowania
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II