Maria Opiela

Wychowanie do patriotyzmu
[Upbringing towards Patriotism]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ateneum Kapłańskie (ISSN: 0208-9041)
Rok wydania: 2018
Tom: 170
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 486-495
Streszczenie: Patriotyzm ma wymiar narodowy, państwowy, cywilizacyjny, duchowo-religijny. Wraz z postępującymi przemianami społeczno-kulturowymi w świecie zmienia się kontekst odniesień w budowaniu tożsamości osobowej i społecznej oraz kształtowaniu uczuć religijnych i patriotycznych. Bardzo ważne w wychowaniu do patriotyzmu jest odniesienie do konkretnej rzeczywistości, jasno zdefiniowanych kluczowych pojęć w teorii i praktyce edukacji. Łączy się ono z wychowaniem religijno-moralnym, gdyż wartości patriotyczne w naszej kulturze narodowej mają chrześcijańskie korzenie, a troska o dobro ojczyzny jest obowiązkiem moralnym każdego obywatela.
Słowa kluczowe: dziecko, naród, ojczyzna, wychowanie, patriotyzm, religia, historiaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Wychowanie do patriotyzmu",
journal = "Ateneum Kapłańskie",
year = "2018",
number = "3",
pages = "486-495"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2018). Wychowanie do patriotyzmu. Ateneum Kapłańskie, 3, 486-495.