Maria Opiela

Analiza hermeneutyczna w rekonstrukcji pedagogiki przedszkolnej w systemie Edmunda Bojanowskiego
[Narrative research in education-the subject matter and methods of analysis]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Badania narracyjne w pedagogice – przedmiot i metody analiz
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Biografistyki Pedagogicznej oraz Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II