Maria Opiela

Redaktor tematyczny numeru
[The thematic editor of the number]

Redakcja działu czasopisma naukowego

Czasopismo: Zeszyty Naukowe KUL (ISSN: 0044-4405)
Miejsce: Lublin