Maria Opiela

Developing religious and patriotic feelings in pre-school aged children in Sisters Servants’ nurseries

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Educational and psychosocial dimensions of experience
Redaktorzy: Franciszka Wanda Wawro, Anna Lendzion
Strony od-do: 235-279
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza problemu w jakim zakresie i w jaki sposób rozwijanie uczuć religijnych i patriotycznych jest realizowane w pracy wychowawczej Sióstr Służebniczek z dziećmi w wieku przedszkolnym. Kontekst dla podjętego problemu stanowią zagadnienia rozwoju psychospołecznego dzieci w średnim dzieciństwie oraz problematyka systemu wychowania według E. Bojanowskiego. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym możliwy jest rozwój uczuć wyższych, aczkolwiek ich pełny rozkwit ma miejsce dopiero w adolescencji, przy prawidłowym przebiegu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Uczucia religijne i patriotyczne należą do uczuć wyższych. Warunki, wymagania i wzorce występujące w środowisku rodzinnym i przedszkolnym oddziałują na rozwój emocjonalny dzieci, wywierają korzystny bądź niepożądany wpływ na zmiany rozwojowe w sferze emocjonalnej osobowości wychowanków. Wychowanie religijne wspierające rozwój uczuć o tym charakterze realizowane w ochronkach Sióstr Służebniczek obejmuje między innymi: ufne powierzanie się Bożej Opatrzności, okazywanie wdzięczności Bogu i ludziom, dzielenie się z innymi, poznawanie modlitw i piosenek religijnych, obchodzenie świąt religijnych, itp. Siostry Służebniczki realizują wskazania E. Bojanowskiego, które dotyczyły traktowania symboli i obrazów religijnych umieszczanych w ochronkach, jako wyrazu wiary i znaków określających miejsce jej przeżywania. Praktyki religijne, w które wprowadzane są dzieci, mają związek z okresem liturgicznym (Adwentem, Bożym Narodzeniem, Wielkim Postem, Wielkanocą, itd.). Wychowaniu patriotycznemu służy między innymi uroczyste przeżywanie świąt narodowych, opowiadanie o wydarzeniach historycznych i ich bohaterach, uczenie dzieci wierszy i pieśni patriotycznych. Rozwój uczuć patriotycznych łączy się z budzeniem zainteresowania najbliższą okolicą (rodzinną miejscowością, jej herbem, historią, tradycjami), następnie regionem i całą ojczyzną.
Słowa kluczowe: uczucia wyższe, wczesne wychowanie, integralny rozwój osoby, wychowanie przez przykład życia wychowawcy