Maria Opiela

Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym
[Nursery school children’s education]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli
Miejsce: Lublin