Maria Opiela

Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej
[Integral education in theory and in practice, pedagogy]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Dorota Bis, Maria Loyola Opiela