Maria Opiela

Wychowanie estetyczne w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego
[Aesthetic education in the pedagogical concept of Edmund Bojanowski]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Z problematyki teatrologii i pedagogiki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Marii Barbarze Styk
Redaktorzy: Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska
Strony od-do: 441-462
Streszczenie: Zamiarem wpisanym we wczesną edukację w koncepcji E. Bojanowskiego było takie wykorzystanie rodzimych środków, by ukształtować osobowości zdolne do wyboru tego, co dobre, prawdziwe i piękne. Ważne zatem było wspomaganie rozwoju fizycznego, usprawnianie umysłu do poznania prawdy, woli do wyboru dobra zgodnie z poznaną prawdą. Wychowanie uczuć powinno dokonywać się z wrażliwością estetyczną na piękno zawarte w osobach i dziełach sztuki. Bojanowski zatroszczył się o kulturę języka, zwyczajów i tradycji rodzimych w teorii i praktyce wychowania. W odróżnieniu od lansowanych dziś tendencji kreowania rzeczywistości językiem, obrazem, symbolem w koncepcji Bojanowskiego mamy wskazaną drogę (opartą na realizmie filozoficznym) odkrywania istoty znaczeń przez poznanie pojęć w aktach refleksji, ich etymologii, znaków i symboli w języku ludu. W nim rzeczywistość natury, religii i kultury dopełniają się wzajemnie, co może pomóc przywracać właściwe znaczenie słowom, symbolom, sztuce, aby opisywały rzeczywistość jasno i wyraźnie.
Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, wczesna edukacja, Edmund BojanowskiCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Wychowanie estetyczne w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego",
journal = "",
year = "2015",
pages = "441-462"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2015). Wychowanie estetyczne w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. , 441-462.