Maria Opiela

Wychowanie patriotyczne
[Patriotic education]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Specjalizacja Katechetyki KUL JPII