Maria Opiela

Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce
[Early Education and Child Care in Catholic Pedagogy in Poland]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Nauczyciel i Szkoła (ISSN: 1426-9899)
Rok wydania: 2018
Tom: 66
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 13-30
Streszczenie: Artykuł przedstawia podejście do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem ujmowanej jako proces wzajemnych relacji, usług i opieki kierowanych do dzieci od urodzenia do rozpoczęcia obowiązkowej nauki szkolnej szczególnie ze względu na integralny stosunek do osoby wychowanka od początku życia. Opisuje podstawowe wymogi jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem w teorii i praktyce edukacji katolickiej w jej aspekcie historycznym. Na tle strategii i wymogów stosowanych obecnie w Europie wskazuje na aktualność, potrzebę i wartość ich wykorzystania współcześnie. Jeżeli pod względem systemu, struktur, podstaw prawnych i organizacyjnych poziom i dostępność wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem będzie taki, jak zakłada się w strategii, to należy w tych warunkach zrealizować wysokiej jakości pedagogię opartą na adekwatnej dla osoby ludzkiej pedagogice.
Słowa kluczowe: dziecko, osoba, integralny rozwój, integralne wychowanie, pedagogika katolicka, system wczesnej edukacji i opieki, strategia, Unia Europejska
DOI: 10.14632/NiS.2018.66.13Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce",
journal = "Nauczyciel i Szkoła",
year = "2018",
number = "2",
pages = "13-30"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2018). Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem w pedagogice katolickiej w Polsce. Nauczyciel i Szkoła, 2, 13-30.