Maria Opiela

Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania
[The family as a place of integral education and development]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2015
Redaktorzy: Danuta Opozda, Maria Loyola Opiela, Dorota Bis, Ewelina Świdrak