Maria Opiela

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita
[The works, sketches and notes Edmund Bojanowski. Inedita]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Edward Gigilewicz
Tom: 2