Maria Opiela

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Odznaczenie krajowe resortowe