Maria Opiela

Projekt kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego
[The project compendium of educational Edmund Bojanowski]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań – kierunki poszukiwań – projekty badawcze
Miejsce: Toruń