Maria Opiela

Religijny wymiar w wychowaniu
[The religious dimension in the education]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nauczyciel i szkoła wobec wychowania
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej