2023


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2022


Książka naukowa recenzowanaRecenzja w przewodzie doktorskim2021Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Tłumaczenie artykułu naukowegoUdział w konferencji międzynarodowejUdział w konferencji krajowej


2020

Udział w konferencji krajowej


2019


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyTłumaczenie książki naukowej


Tłumaczenie artykułu naukowego
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej2018


Książka naukowa recenzowanaUdział w konferencji międzynarodowej

2017
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Wygłoszenie referatu na konferencji


2016


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2015


Książka naukowa recenzowana


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Redakcja naczelna publikacji naukowej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiRecenzja w przewodzie doktorskim
Udział w dyskusji panelowej na konferencji


Udział w konferencji


2014Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiRecenzja w przewodzie doktorskimUdział w konferencji międzynarodowej
Udział w konferencji krajowej2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna publikacji naukowejRecenzja w przewodzie doktorskim
2012


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej