Kultura – ewangelizacja – inkulturacja wiary
[Culture - evangelization - inculturation of faith]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Teologia w Polsce (ISSN: 1732-4572)
Rok wydania: 2017
Tom: 11
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 5-17
Dostęp WWW: http://www.dogmatyka.pl/TwP/11,2/TwP_11,2(2017)5-17.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Kultura – ewangelizacja – inkulturacja wiary",
journal = "Teologia w Polsce",
year = "2017",
number = "2",
pages = "5-17"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2017). Kultura – ewangelizacja – inkulturacja wiary. Teologia w Polsce, 2, 5-17.