Recenzent
[Prayer for release in the mission of the Catholic Church. A critical-theological study]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): ks. Sebastian Kowal
Tytuł publikacji: Modlitwa o uwolnienie w misji Kościoła katolickiego. Studium kryrtyczno-teologiczne