De universali vocatione ad sanctitatem in Ecclesia (KK 39-42) w polskiej eklezjologii posoborowej (1965-2015)
[De universali vocatione ad sanctitatem in Ecclesia (LG 39-42) in Polish post-conciliar ecclesiology (1965-2015)]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Magdalena Jóźwik
Tytuł publikacji: De universali vocatione ad sanctitatem in Ecclesia (KK 39-42) w polskiej eklezjologii posoborowej (1965-2015)