Recenzent
[Jesus Christ as the foundation of the spiritual identity of Europe in the teaching of John Paul II]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): ks. Adam Kopeć
Tytuł publikacji: Jezus Chrystus jako fundament duchowej tożsamości Europy w nauczaniu Jana Pawła II