Mistyczka z Radomia – Wanda Malczewska
[Mystic from Radom - Wanda Malczewska]

Recenzja książki naukowej