Kultura - ewangelizacja kultury - inkulturacja wiary
[Culture - evangelization of culture - inculturation of faith]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Hermeneutyka wartości w kulturze
Miejsce: Radom