Zarys mariologii komunijnej
[An outline of communion mariology]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2019
Streszczenie: Monografia podejmuje nowatorską próbę stworzenia zarysu mariologii w perspektywie komunii. Pierwszy rozdział monografii przedstawia Maryjny horyzont komunii Boga z ludźmi. Drugi rozdział ukazuje Maryję w komunii z Bogiem: Maryję w komunijnym planie Ojca, komunijną pieczęć niepokalanego poczęcia Maryi, zwiastowanie jako komunijny przełom w historii zbawienia, Maryję jako Matkę komunii Wcielenia, komunijny znak dziewictwa Maryi i Maryję jako oblubienicę Komunii. Trzeci rozdział przedstawia kształty komunii macierzyństwa Bogarodzicy, czwarty - Maryję w komunii Kościoła i piąty - Maryję w komunijnym życiu chrześcijanina.
Słowa kluczowe: Maryja, Matka Boża, mariologia, komunikacja, komunia
Dostęp WWW: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3978Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Zarys mariologii komunijnej",
year = "2019",
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2019). Zarys mariologii komunijnej. Lublin: