Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Profesor - Katedra Teologii Prawosławnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marek.jagodzinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-6957-1034