Komunijna wizja sakramentu chrztu
[Communional vision of the sacrament of Baptism]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: 1050 lat chrztu Polski – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Miejsce: Taczów