Katolicyzm
[Catholicism]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Lublin miasto zgody religijnej
Miejsce: Lublin