2023

Prace magisterskie
 • Kapłaństwo w nauczaniu arcybiskupa Fultona Sheena (1895-1979)
 • Eucharystia w ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI w publikacjach polskojęzycznych

2022

Prace magisterskie
 • Teologiczna analiza niektórych zjawisk współczesności według Gerharda Ludwiga Müllera w publikacjach polskojęzycznych.

2020

Prace magisterskie
 • Teologia Eucharystii w homiliach Benedykta XVI na Wielki Czwartek i Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 • Teologia Triduum Paschalnego w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI
 • Teologia prezbiteratu według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

2019

Prace magisterskie
 • Magia według współczesnej literatury teologicznej w języku polskim
 • Treści teologiczne w "Orędziach na Światowy Dzień Pokoju" Papieża Benedykta XVI

2018

Prace magisterskie
 • Problematyka duszy ludzkiej w teologii Josepha Ratzingera
 • Teologia małżeństwa i rodziny według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

2017

Prace magisterskie
 • Święcenia kobiet we Wspólnocie Anglikańskiej w perspektywie dialogu rzymskokatolicko-anglikańskiego
 • Komunijny wymiar małżeństwa i rodziny według „Familiaris consortio” Jana Pawła II

2016

Prace magisterskie
 • Antytrynitaryzm w doktrynie Świadków Jehowy
 • Aspekty teologiczne ewolucjonizmu chrześcijańskiego w ujęciu abp. Józefa Życińskiego (1948-2011)

2015

Prace magisterskie
 • Teologiczne aspekty wizji osoby ludzkiej w wybranych dziełach ks. Wincentego Granata
 • Teologia prezbiteratu na podsatwie księgi „Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów”
 • Maryja jako wzór wiary, nadziei i miłości dla Kościoła według nauczania Benedykta XVI

2014

Prace magisterskie
 • Pneumatologia świętego Bazylego Wielkiego w świetle dzieła "O Duchu Świętym"
 • Chrześcijanin wobec procesu sekularyzacji w świetle encyklik Papieża Benedykta XVI.
 • Godność osoby ludzkiej w nauczaniu Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki