Eschatologia w perspektywie komunii
[Eschatology in the perspective of communion]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Streszczenie: Opracowanie ukazuje ciągłość i przemiany w uprawianiu eschatologii chrześcijańskiej – przede wszystkim katolickiej – oraz stanowi próbę wypracowania nowego spojrzenia na nią w perspektywie teologii komunijnej, a uznawana powszechnie w teologii ekumenicznej kategoria koinonia – communio powinna ułatwić również jej odbiór w tej przestrzeni i pomóc we wzajemnym zrozumieniu. Zbawienie zostało w nim opisane jako powrót do zerwanej przez grzech komunii, śmierć jako przejście do komunii z Bogiem, a życie po śmierci jako dalszy ciąg życia w komunii z Bogiem i Kościołem. Tematy ewentualnego sądu szczegółowego i związanego z nim stanu pośredniego zostały skojarzone z nadzieją powszechnego zbawienia, a komunijna wizja czyśćca połączona z komunijnym znaczeniem pokuty i modlitwy za zmarłych oraz komunijnym pojmowaniem Boga i kary za grzechy. Paruzja ukazana została w ujęciu personalistycznym i połączona z prawdą o związanej z nią komunijnej przemianie świata. Zmartwychwstanie umarłych i sąd ostateczny to także elementy tego komunijnego procesu zmierzającego do finalnego rozstrzygnięcia, które bierze pod uwagę możliwość piekła jako definitywnego zerwania komunii – przy podkreśleniu prawdy o miłosierdziu Bożym – ale przede wszystkim perspektywę komunii nieba, która oznacza wieczne trwanie w Komunii Boga, ludzi i spełnionego świata.
Słowa kluczowe: eschatologia, zbawienie, komunikacja, komunia, pełnia eschatologiczna
Dostęp WWW: http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=3979Cytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Eschatologia w perspektywie komunii",
year = "2020",
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2020). Eschatologia w perspektywie komunii. Lublin: