Das Sakrament der Taufe als Communio-Sakrament
[The sacrament of Baptism as a sacrament of communion]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2016
Tom: 63
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 201-219
Streszczenie: Teologia współczesna podkreśla personalistyczny charakter sakramentów jako widzialnych i skutecznych znaków bliskości i obecności Boga, znaków i narzędzi komunikacji i komunii. To wszystko odnosi się także do sakramentu chrztu. W oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła łatwo można wykazać, że ten sakrament jest działaniem komunikacyjnym na rzecz komunii. W ten sposób sakrament ten staje się sakramentem początku komunii. Takie ujęcie sakramentu chrztu pozwala także bardziej zrozumieć jego wymiary ekumeniczne.
Słowa kluczowe: sakrament, osoba, sakramentologia personalistyczna, komunikacja, komunia, chrzest, ekumenizm
Dostęp WWW: https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RT2016z7_203-219_Jagodzinski.pdf
DOI: 10.18290/rt.2016.63.7-17Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Das Sakrament der Taufe als Communio-Sakrament",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2016",
number = "7",
pages = "201-219"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2016). Das Sakrament der Taufe als Communio-Sakrament. Roczniki Teologiczne, 7, 201-219.