Trynitologia komunijna
[Communional Trinitology]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2021
Streszczenie: Monografia podjęła próbę całościowego spojrzenia na trynitologię komunijną. Przedstawiona struktura składającą się z trzech rozdziałów, która nie jest oczywiście jedyną możliwą czy też wyczerpującą systematyczne możliwości ujęcia tematu. Pierwszy rozdział ukazuje najpierw podstawy komunijnego pojmowania Boga. Przedstawi na początku zwarte omówienie komunijnego potencjału zawartego w objawieniu Trójcy Świętej i Jej poszczególnych Osób. Następnie wskazuje na punkty zaczepienia refleksji komunijnej obecne w rozwoju trynitologii, w ramach którego to rozwoju trzeba odnotować zaistniałe impulsy korygujące związane z błędnymi koncepcjami trynitarnymi, komunijne znaczenie podstawowych ustaleń trynitologicznych, komunijne inspiracje zawarte w fundamentalnej dla teologii Zachodu trynitologii św. Augustyna i dorobek trynitologii od średniowiecza aż do nowoczesności jako tło współczesnego rozwoju refleksji komunijnej. W końcu rozdział ten przedstawia samo pojęcie komunii (communio), omawiając najpierw antropologiczne uwarunkowania teologii komunii a potem konieczne ustalenia terminologiczne. Drugi rozdział opisuje komunijną rzeczywistość Trójcy Świętej i przedstawia najpierw podstawowe dla tego ujęcia zagadnienia relacyjnej koncepcji osoby, pochodzenia wewnątrztrynitarnego Osób Boskich oraz komunijno-trynitologiczny wkład personalizmu dialogicznego i trialogicznego. Następnym elementem jest przedstawienie Trójcy Świętej jako Komunii (Communio), w ramach czego zawarte zostanie omówienie komunijnej jedności i wielości trynitarnaej, komunijnej rytmiki miłości trynitarnej oraz komunijno-perychoretycznych właściwości Osób Boskich. W ramach komunijnego pojmowania Trójcy Świętej plasuje się także współczesne, komunikacyjno-komunijne Jej ujęcie, które ukazuje Trójjedynego Bóg jako międzypodmiotową rzeczywistość życia, doskonałą miłość oraz komunikacyjność Jego działania. Na końcu tego rozdziału zawarte zostało omówienie eklezjologicznego kontekstu komunikacyjnego modelu Trójcy Świętej i współczesnych modeli trynitarnych. Trzeci rozdział stanowi próbę opisania poszczególnych Osób Boskich w Komunii Trójcy Świętej. Najpierw przedstawa Ojca w Komunii Trójcy Świętej. Po tym ukazuje Syna Bożego w tej Komunii, a więc komunijną relacja Syna wobec Ojca, komunijne pochodzenie i posłannictwo Syna oraz komunijno-trynitarną pozycję Syna. Rozdział kończy przedstawienie Ducha Świętego w Komunii Trójcy Świętej, w ramach czego zawarte zostanie omówienie komunijnej relacji Ducha Świętego do Ojca i Syna, kwestii chrystologii pneumatologicznej (albo pneumatologii chrystologicznej) oraz komunijnych wymiarów współczesnej myśli pneumatologicznej.
Słowa kluczowe: Trójca Święta, trynitologia, personalizm, komunikacja, komuniaCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Trynitologia komunijna",
year = "2021",
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2021). Trynitologia komunijna. Lublin: