Perspektywy wiary
[Perspectives of the faith]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Radom
Rok wydania: 2015