Ecumenical Social Thought. An Outline

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Piotr Kopiec, Przemysław Kantyka, Marcin Składanowski