Redaktor naczelny serii Theologia Radomiensis
[Chief editor of series Theologia Radomiensis]

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej