Systematic communio theology today

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2017
Tom: 64
Numer czasopisma: 7
Strony od-do: 77-95
Streszczenie: Kategoria communio należy do najważniejszych pojęć teologii systematycznej. Odnosi się do rzeczywistości wewnątrztrynitarnej Boga, relacji Boga do człowieka, tajemnicy osoby Jezusa Chrystusa, Kościoła i wszelkich rzeczywistości chrześcijańskich. Objawienie Boga jest pojmowane dzisiaj także jako rzeczywistość komunikacyjno-komunijna. Najwcześniej i najszerzej została rozwinięta w okresie posoborowym eklezjologia communio, mająca także znaczenie ekumeniczne, ale rozwój teologii communio zaznaczył się także w całej szeroko rozumianej teologii dogmatycznej, znajdując dotychczas swoje rozwinięcie w trynitologii, sakramentologii, chrystologii, antropologii, teologii stworzenia. Jako specyficzna „żyła złota” zawiera w sobie ogromny potencjał systematyczny, który czeka na eksplorację przede wszystkim w teologii systematycznej, ale nie tylko, jako że sięga także swoimi implikacjami zakresu teologii pastoralnej.
Słowa kluczowe: teologia systematyczna communicommunicatio, Objawienie, eklezjologia, ekumenizm, trynitologia, sakramentologia, antropologia, teologia stworzenia
Dostęp WWW: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rt/article/download/6179/6281
DOI: 10.18290/rt.2017.64.7-5Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Marek Jagodziński",
title = "Systematic communio theology today",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2017",
number = "7",
pages = "77-95"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jagodziński, M. (2017). Systematic communio theology today. Roczniki Teologiczne, 7, 77-95.